De zorg voor Morgen

Wat verandert er nu en in de toekomst precies in het zorglandschap?
Wat is de rol van verzekeraars? Wie regisseert de zorg?
Hoe zorgen we voor een betaalbaar, solidair en toegankelijk zorgsysteem?
En natuurlijk: wat is úw rol in dit complexe geheel?

Al deze en nog veel meer vragen komen aan de orde tijdens de colleges van de Masterclass NieuweZorg 3.0.

De deeltijd collegereeks Masterclass NieuweZorg 3.0 is dé opleiding voor managers uit de zorg, zorgverzekeraars en industrie. In 13 dagen duidt u met de gastdocenten, sprekers en uw collega deelnemers de complexe actuele ontwikkelingen in de Nederlandse zorg, werkt u intensief samen met innovatieve en veranderingsgerichte managers uit het veld en ontwikkelt u uzelf tot specialist van actuele én toekomstige zorgdossiers.

Dit is de enige Masterclass die alle spelers uit de zorg samenbrengt. Spraakmakende experts uit alle sectoren brengen de inhoud en met uw collega deelnemers vertaalt u die naar uw eigen praktijk!

deelnemers_jaar_3Expertmeeting Ziekenhuis Farmacie
In samenwerking met NVZA en QuintilesIMS worden voor deelnemers aan de Masterclass NieuweZorg 3.0 vier bijeenkomsten per jaar georganiseerd, met het thema ‘actualiteiten ziekenhuisdossiers’.

Derde Kamer Diner
Het Derde Kamer Diner is een besloten diner voor ervaren professionals uit de zorg en farmacie van zeer uiteenlopende signatuur. Gedurende de gehele avond staat out-of-the-box- denken centraal. Tijdens het diner is er alle ruimte om ongedwongen – maar bovenal kritisch – met elkaar te discussiëren over farmacie en zorg. De gezamenlijke passie voor de zorg is immers de bindende factor. Deelnemers van de Masterclass NieuweZorg 3.0 ontvangen een voucher voor deelname aan een Derde Kamer Diner.

NieuweZorg-bijeenkomst
Platform NieuweZorg organiseert vier maal per jaar een bijeenkomst om met betrokkenen uit de kolom Farmacie en Zorg zorginnovatie te stimuleren en de kwaliteit van zorg in de eerste lijn te verhogen. Door actuele informatie te delen en met elkaar te discussiëren over gezondheidszorg en zorgontwikkeling, daagt Platform NieuweZorg deelnemers uit te komen tot creatieve oplossingen. Deelnemers aan de Masterclass NieuweZorg 3.0 ontvangen de uitnodigingen voor het bijwonen van NieuweZorg-bijeenkomsten.

Gedurende de Masterclass NieuweZorg 3.0 stellen de deelnemers Tweede Kamer-moties op, die van commentaar worden voorzien door verschillende Tweede Kamerleden. Tijdens het Slotdebat op 3 november 2017 verdedigen de deelnemers hun ingediende moties in de politieke arena van onze eigen Tweede Kamer-setting. De gelegenheids-Tweede Kamervoorzitter stelt de deelnemers in de gelegenheid de opgestelde Kamermoties in te brengen en te beargumenteren. Na discussie met aanwezige externe opiniemakers en gasten worden de Kamermoties in stemming gebracht.

Slotdebat in Tweede Kamer-setting

Meet & greet Alumnigroep
Voor de deelnemers van de verschillende jaargangen Masterclass NieuweZorg 3.0 organiseren we jaarlijks een ‘ont-moeting’. Deze bijeenkomsten staan in het teken van de persoonlijke zorgdroom.

Nieuwsbrief Farmacie & Zorg
Gedurende de looptijd van de Masterclass NieuweZorg 3.0 ontvangen deelnemers deze dagelijkse digitale nieuwsbrief met actualiteiten uit Farmacie & Zorg.

Besloten deel www.masterclassnieuwezorg.nl
Deelnemers krijgen toegang tot het besloten deel van de website www.masterclassnieuwezorg.nl voor achtergrondinformatie, verslagen, artikelen en presentaties. Deelnemers ontvangen daarnaast een uitnodiging voor de LinkedIn groep Masterclass NieuweZorg 3.0.

Santiago de Compestella
In het kader van zingeving en reflectie samen met besturen, directeuren en managers de mogelijkheid tot deelname aan een tocht naar Santiago de Compestella.