Inschrijving 9e collegejaar geopend
Schrijf nu in! Start sept. 2021

Masterclass NieuweZorg

Zes tweedaagse blokken voor iedereen
die (nog) meer wil betekenen in de zorg

Sterke inhoud, hoog niveau

Toonaangevende sprekers

Bezoek aan Tweede Kamer
en Europees Parlement

Inzicht in je persoonlijke verandermanagementstijl

Levenslang netwerk van gelijkgestemden
uit alle zorgdomeinen

Concrete Nieuwe Zorg oplossingsrichtingen
voor uitdagingen in de dagelijkse praktijk

Post-WO diplomering mogelijk

ABAN geaccrediteerd (40 pt.)

Topclasses voor Alumni

Inschrijving 9e collegejaar geopend
Schrijf nu in! Start sept. 2021

Masterclass NieuweZorg

Zes tweedaagse blokken voor iedereen
die (nog) meer wil betekenen in de zorg

Sterke inhoud, hoog niveau

Toonaangevende sprekers

Bezoek aan Tweede Kamer
en Europees Parlement

Inzicht in je persoonlijke verandermanagementstijl

Levenslang netwerk van gelijkgestemden
uit alle zorgdomeinen

Concrete NIeuwe Zorg oplossingsrichtingen
voor uitdagingen in de dagelijkse praktijk

Post-WO diplomering mogelijk

ABAN geaccrediteerd (40 pt.)

Topclasses voor Alumni 

Masterclass NieuweZorg
in 90 seconden

Impressies
Masterclass NieuweZorg

Slotevent
Collegejaar 2019

Opening
Collegejaar 2020-2021

Masterclass NieuweZorg:

  • Diepe kennis van het huidige zorgstelsel
  • Hoog niveau met aansluitend de mogelijkheid voor Post-WO diplomering
  • ABAN geaccrediteerd 
  • Toonaangevende, agendabepalende en actuele sprekers en gastdocenten
  • Meer zicht op leiderschap voor Nieuwe Zorg
  • Toekomstvisie voor eigen organisatie/afdeling
  • Deelnemer, afdeling en organisatie klaar voor Nieuwe Zorg

Deelnemende organisaties

Al zeven jaar bewezen succesvol

De Masterclass NieuweZorg verbindt al zeven jaar met succes betrokken managers/bestuurders in en rond de zorg om de complexiteit van de actuele dossiers in de zorg beter te kunnen interpreteren. Adequate interpretatie leidt immers tot effectieve communicatie, herkenning en realistische doelen. Ver weg van abstracte teksten, dicht bij concrete acties.

Deelnemers aan de Masterclass NieuweZorg zijn betrokken, op innovatie gerichte en gedreven managers in de zorg en aanverwante gebieden: politiek, zorgverzekeraars, farmacie, Medtech, Biotech, eerste- en tweedelijn, algemeen ziekenhuis, GGZ, patiëntenverenigingen enzovoorts. Professionals die de zorg vanuit hun ervaring kennen en op zoek zijn naar mogelijkheden om zich te verbreden en te verdiepen. Professionals die hun passie voor de zorg delen.

Op dit vertrouwde, solide fundament gaat de Masterclass ‘back to basics’ (de inhoud voorop) én ‘recalcitrant’ vooruit.
Een fris team van ervaren, nieuwsgierige, breed in de Zorg verankerde professionals brengt de Masterclass naar een next level!

De Masterclass NieuweZorg brengt deelnemers in zes themablokken in een actueel netwerk in gesprek met elkaar en met gastdocenten die bepalend en opinievormend zijn. Op hoog niveau (40 ABAN accreditatiepunten), met na afronding van de Masterclass de mogelijkheid het Post WO-diploma te behalen.