De Masterclass NieuweZorg 3.0

  • Wat zijn de veranderingen in het zorglandschap In Nederland?
  • Wat is de rol van de zorgverzekeraars, het Zorginstituut Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit en het VWS?
  • Hoe werkt de politiek in Den Haag en wat is de impact van de EU op het Nederlandse zorgstelsel?
  • Wie regisseert eigenlijk de zorg en waarom?
  • Wat is de betekenis en noodzaak van Innovatie?
  • Hoe zorgen we voor een bestendig, betaalbaar, solidair en toegankelijk zorgsysteem?
  • En natuurlijk: wat is úw eigen rol in dit complexe geheel?

Deze en nog veel meer vragen komen aan de orde tijdens de colleges van de Masterclass NieuweZorg 3.0.

De Masterclass NieuweZorg 3.0 verbindt betrokken managers/bestuurders in en rond de zorg om de complexiteit van de actuele dossiers in de zorg beter te kunnen interpreteren. Want adequate interpretatie leidt tot effectieve communicatie, herkenning en realistische doelen. Ver weg van abstracte teksten, dicht bij concrete acties. Voelt u zich aangesproken? Klik dan hier.

Deelnemers aan de Masterclass NieuweZorg 3.0 zijn betrokken, op innovatie gerichte en gedreven managers in de zorg en aanverwante gebieden: politiek, zorgverzekeraars, farmacie, eerste- en tweedelijn, algemeen ziekenhuis, GGZ, patiënten- verenigingen enzovoorts. Professionals die de zorg vanuit hun ervaring kennen en op zoek zijn naar mogelijkheden om zich te verdiepen. Professionals die hun passie voor de zorg delen.

De Masterclass NieuweZorg 3.0 brengt hen in zes themablokken in een actueel netwerk in gesprek met elkaar en met gastdocenten die bepalend en opinievormend zijn.

Initiatiefnemers

De Masterclass NieuweZorg 3.0 is in 2012 op initiatief van Henk Pastoors (directeur TopSupport) en Jan Derks (directeur Derks & Derks), mede geïnspireerd door Ab Klink (destijds Partner Booz & Company B.V.) gestart. Henk Pastoors is Programma Manager en Jan Derks is mede organisator en inspirator van de Masterclass NieuweZorg 3.0.

Henk Pastoors

TopSupport Strategie en Informatie B.V. / Masterclass NieuweZorg 3.0

Jan Derks

Derks & Derks, Inrals, FMF, Masterclass NieuweZorg 3.0, Businessclass Pharma & Healthcare, Derks & Derks Detachering

Ab Klink

Lid raad van bestuur at Coöperatie VGZ

Ab Klink over Masterclass NieuweZorg 3.0

Jan Warmerdam

Director Sales IQVIA Nederland

Jan van Bodegom

Associated Partner Business Openers & Initiatiefnemer Alexander Monro Borstkankerziekenhuis

Anna van Poucke

Partner/sectorleider Ziekenhuizen KPM Plexus, KPMG Advisory N.V.

Philip Idenburg

Managing Partner BeBright & Initiator Diagnose healthcare innovation program & Voorzitter Kanker.nl

Frank de Reij

CEO at Meander Medisch Centrum

Chris Zegers

Regiodirecteur Private Banking & Directeur Healthcare at Van Lanschot Bankiers

Carina Hilders

Medical Director at Reinier de Graaf Hospital

 
Naast de initiatiefnemers kent Masterclass NieuweZorg 3.0 een Raad van Inspiratie waarin Carina Hilders (gynaecoloog, directeur medische zaken Reinier de Graaf Gasthuis), Philip Idenburg (Managing Partner BeBright), Frank de Reij (CEO Meander Medisch Centrum), Jan Warmerdam (Director Sales IQVIA Nederland), Chris Zegers (Regio- directeur Private Banking en Directeur Healthcare Van Lanschot Bankiers), Anna van Poucke (Partner en Voorzitter KPMG Gezondheidszorg Nederland) en Jan van Bodegom (Associated Partner Business Openers en Initiatiefnemer Alexander Monro Borstkankerziekenhuis), zitting hebben. 

De initiatiefnemers en de Raad van Inspiratie delen de visie dat de Nederlandse zorg op een maatschappelijk gedreven wijze moet worden ontwikkeld én dat zorg en welzijn daarbij hand in hand moeten gaan. Kostenbewust, met vertrouwen en professionaliteit als basis voor het handelen.