Introductie

De Masterclass NieuweZorg (een initiatief van Derks & Derks – www.derksenderks.nl) blijft innoveren! Op het vertrouwde solide fundament gaat de Masterclass met de inhoud voorop elk jaar ‘recalcitrant’ vooruit. Een team van ervaren, nieuwsgierige, breed in de Zorg verankerde professionals brengt samen met Derks & Derks de Masterclass steeds weer naar een next level! Waarom? Omdat er urgentie is. Het is nu of nooit voor de Zorg!

Z

Het solide fundament

 • Sterke inhoudelijke kaders en hoog niveau
 • Ervaren kenners van het Zorgdossier
 • Post WO certificering
 • Kennis delen, van elkaar leren
 • Verbinding van spelers in en om de zorg
 • Levenslang netwerk van mensen die het echt (gaan) doen: gelijkgestemde managers uit zorg, zorgverzekeraars en industrie
 • Toonaangevende sprekers
 • Raad van Inspiratie uit alle relevante geledingen van de zorg
 • Ruime ervaring in organisatie van deze en andere bijzondere masterclass reeksen

Continu vernieuwend met:

 • Focus op inhoud en actie
 • Deelnemersinvloed op programma
 • Jonge (dwars)denkers in het programma
 • Concrete Nieuwe Zorg oplossingsrichtingen voor uitdagingen in de dagelijkse praktijk
 • Aandacht voor innovaties uit het zorgveld, Biotech/Medtech en voor preventie en gezond(er) leven
 • Brutaler, activistischer, ‘recalcitranter’
 • Delen en co-creatie
 • Diverse accreditaties (ABAN, OA, ZA, V&V, RZP)
 • NIEUW: Topclasses, exclusief voor alumni

Programma 2023

Zes tweedaagse blokken (dag 1 van 9.00-22.00 uur en overnachting, dag 2 van 9.00-16.30 uur), inclusief deelname aan de colleges en activiteiten; hotelovernachting op de donderdag, ontbijt, lunch, diner, versnaperingen, werkbezoeken, coachend intakegesprek inclusief persoonlijkheidstest, individueel Profile Dynamics onderzoek en terugkoppeling. Tevens heeft iedere deelnemer de mogelijkheid een collega of relevante relatie als introducé uit te nodigen, om de colleges van één dagprogramma bij een blok naar keuze te volgen (uitsluitend tijdens blok 2 t/m blok 6 i.v.m. kennismaking tijdens blok 1). Masterclass NieuweZorg biedt (onder voorwaarden) voor één gemist collegeblok de mogelijkheid om bij verhindering het volgend collegejaar alsnog het desbetreffende collegeblok te volgen. In uitzonderlijke situaties geldt een coulance regeling.


EXTRA: Topclasses voor Alumni 
Exclusief voor Masterclass NieuweZorg alumni en deelnemers van het lopende collegejaar organiseren we een reeks Topclasses die nóg meer verdieping en verbreding van kennis over nieuwe zorg en ruime gelegenheid tot netwerken bieden.

Op 22 juni 2023 vond de Topclass ‘Genomics’ plaats in samenwerking met onze partner Erasmus MC en sprekers prof. dr. Peter van der Spek en prof. dr. Ron van Schaik. 
Interesse? Op de hoogte blijven? Stuur een e-mail naar info@masterclassnieuwezorg.nl

 

14 en 15 september 2023, Rotterdam

Blok 1 – Het zorg(verzekerings)stelsel, hoe zit dat precies?

Inrichting, kosten & financiering, verantwoordelijkheden zelfstandige bestuursorganen, toekomstbestendigheid en visies van zorgexperts uit het veld.

Keynote speakers:
– prof. dr. Wim Groot (Universiteit Maastricht)
– prof. dr. Patrick Jeurissen (Radboud Universiteit)
– dr. Marc Pomp (MP economische beleidsanalyses)
– prof. dr. Marcel Canoy (VU Amsterdam, Autoriteit Consument & Markt)
– dr. Lonneke Timmers (Zorginstituut Nederland)
– drs. Martien Bouwmans (Zelfst. adviseur gezondheidszorg en welzijn)
– Sarah Kleijnen PhD (Zorginstituut Nederland) 

Locatie: Rotterdam
Data: donderdag 14 en vrijdag 15 september 2023

11 en 12 oktober 2023, Eindhoven 

Blok 2 – De zorg van morgen, hoe gaan we al die innovaties inbedden?

AI en digitalisering, Smarttech in de zorg, Big Data, domotica & robotica, Medtech & Biotech, Nieuwe Zorg vergoeding & financiering.

Keynote speakers:
– drs. Chris Flim (ministerie van VWS)
– Sjoerd Emonts MSc (BeBright Consultancy)
– prof. dr. Diederik Gommers (Erasmus MC)
– prof, dr. Nicky Hekster (TIAS)
– prof. dr. ing. Peter van der Spek (Erasmus MC)
– Hugo te Kaat (Coöperatie VGZ)
– drs. Ellen Ophoff (zelfst. adviseur digitale zorg/Klinisch Informaticus)
– Bas van Nispen, MSc (Ksyos)

Locatie: Eindhoven
Data: woensdag 11 en donderdag 12 oktober 2023

16 en 17 november 2023, Den Haag

Blok 3 – Zorg en politiek, hoe werkt dat nou?

In gesprek met Kamerleden woordvoerders Zorg; Haagse bekenden en hun Haagse verhaal; Haagse lobby: do’s and don’ts van Public Affairs, stakeholder mapping en van je issue naar Kamervragen; werkbezoek Staten Generaal. Programma in samenwerking met Public Matters.

Keynote speakers:
– drs. Peter van Keulen (Public Matters)
– drs. Tom Brouwer (Public Matters)
– Wieke Paulusma (D66, Tweede Kamer)
– drs. Ad Melkert (NVZ)
– drs. Joba van den Berg (CDA, Tweede Kamer)
– dr. Nicole Kroon (Ministerie van VWS)
– drs. Judith Tielen (VVD, Tweede Kamer)
– drs. Ivo van Dijk (ONVZ Zorgverzekeraar)
– Raúl van Kleef MSc (Ministerie van Financiën)
– Danique Reidsma MSc (Ministerie van Financiën)

Locatie: Den Haag
Data: donderdag 16 en vrijdag 17 november 2023

24 en 25 januari 2024, Driebergen

Blok 4 – Leiderschap in de Zorg, wat hebben we nodig?

Over collectief leiderschap en ruimte geven aan innovatie. Verschillen tussen generaties X, Y en Z. De kracht van teams, verliezen en de noodzaak van verbinding. Over lef en losdenken en noodzakelijke verandermanagementstijl.

Keynote speakers:
– Hilde Kauffman MSc (Talent Development, Derks & Derks)
– Marianne Timmer OLY (oud-Olympiër, coach en chef de mission jeugd OS)
– prof. dr. Marcel Levi (NWO, UvA, University College London)
– drs. Mariëlle Bartholomeus (Rivas Zorggroep)
– drs. Liliane van Lier (SARV International)
– drs. Joris Uges (Rijndam Revalidatie)
– drs. Marjolein de Jong (Alexander Monro Ziekenhuis)

Locatie: Driebergen
Data: woensdag 24 en donderdag 25 januari 2024

29 februari en 1 maart 2024, Brussel

Blok 5 – Wat heeft Brussel met onze zorg en waar lopen de lijntjes naar Nederland?

De rol van Europa in de zorg: Brusselse lobby en relevante stakeholders (incl. werkbezoek Europees Parlement).

In samenwerking met Bureau Brussels en met medewerking van de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland in Brussel, EU Directoraat Generaal Gezondheid en Voedselkwaliteit (SANTE) en diverse Europarlementariërs.

Keynote speakers:
– Friso Coppes (Bureau Brussels)
– Pascal Garel (European Hospital & Healthcare Federation, HOPE)
– Evita van Dam (EFPIA)
– prof. dr. Fedde Scheele (OLVG Amsterdam, VU Amsterdam)
– Thomas Tindemans (Hill + Knowlton Strategies)
– Matthijs Groeneveld (Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de EU (PVEU)
– Joost Hermans (Europees Parlement)
– Kysia Hekster (NOS)

Locatie: Brussel
Data: donderdag 29 februari en vrijdag 1 maart 2024

 21 en 22 maart 2024, Utrecht

Blok 6 – Hoe ziet transformatie in de zorg eruit? 

Hoe staat het met onze ouderenzorg, de zorgtransformatie en rekenschap voor planetary health? We gaan tevens op werkbezoek bij het Prinses Máxima Centrum met aansluitend ter afsluiting van het collegejaar de NieuweZorg Masters Summit met onder andere NieuweZorg Toekomstvisies, inspirerende sprekers en uitreiking certificaten in een feestelijke ambiance.

Keynote speakers:
– drs. Michel van Schaik MScPH (Rabobank Gezondheidszorg)
– Philip Idenburg MSc MBA (BeBright Consultancy)
– drs. Gita Gallé (Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie)
– drs. Fieneke de Munck Mortier (Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie)
– dr. Machteld Huber (Institute for Positive Health)
– Bas Bodzinga RM EMP (St. Philadelphia Zorg)
– Lucien Engelen (TransformHealth)
– Albert Jan Kruiter PhD (Instituut voor Publieke Waarden)

Locatie: Utrecht
Data: donderdag 21 en vrijdag 22 maart 2024

Programma NieuweZorg Masters Summit

‘De toekomstbestendigheid van ons zorgstelsel’

Met de NieuweZorg Masters Summit sluit Masterclass NieuweZorg haar 11e collegejaar af met dit jaar met als thema ‘De toekomstbestendigheid van het Nederlandse zorgstelsel’. In het auditorium van het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie verwelkomen we onze deelnemers, alumni, sprekers en andere genodigden voor een informatief én feestelijk programma. Hoogtepunten zijn de bekendmaking van de winnaar van de ‘Meest veelbelovende Toekomstvisie’ van ‘Class of 2023’; de keynotes van gastsprekers Lucien Engelen en Albert Jan Kruiter; de uitreiking van de certificaten en de feestelijke netwerkborrel.

Datum:
22 maart 2024 (middag)

Locatie:
Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie
Heidelberglaan 25, Utrecht

 

Programma onderdelen (tijden zijn indicatief)

13.00u Inloop met koffie en thee
13.30u-13.50u Welkom en opening – Jan Derks (directeur Derks & Derks); Manuel Voll (Programma Directeur Masterclass NieuweZorg)
13.50-14.20u Bekendmaking Winnaar “Meest veelbelovende Toekomstvisie collegejaar 2023/2024”. Juryleden: Diana Monissen (voormalig voorzitter RvT, Reinier Haga Groep); Michel van Schaik (Directeur Gezondheidszorg, Rabobank), Philip Idenburg (partner BeBright)
14.20u-15.05u Keynote speaker Lucien Engelen (Zorginnovatie-strateeg; CEO Transform.Health) – “What if… retail and health(care) work together?”
15.05u-15.45u Pauze
15.45u-16.30u Keynote speaker Albert Jan Kruiter PhD (Publicist, oprichter Instituut voor Publieke Waarden)
16.30u-17.00u Uitreiking certificaten deelnemers Masterclass NieuweZorg collegejaar 2023/2024
17.00u Afsluiting en netwerkborrel

Deelname op uitnodiging
Deelname vindt plaats op uitnodiging. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Het aantal plaatsen is beperkt. Medio januari 2024 wordt het definitieve programma vastgesteld en worden de uitnodigingen verstuurd.

Masterclass NieuweZorg werkt continu aan de vernieuwing en verbetering van het
programma. Op de hoogte blijven of aanmelden? Gebruik een van de knoppen hiernaast.

Investering

De Masterclass NieuweZorg bestaat uit zes tweedaagse blokken. De investering voor deelname (aan collegejaar 2023) bedraagt € 14.500,- exclusief btw. Hierbij is inbegrepen: deelname aan de colleges en activiteiten; hotelovernachting op de donderdag, ontbijt, lunch, diner, versnaperingen, werkbezoeken, coachend intakegesprek inclusief persoonlijkheidstest, individueel Profile Dynamics onderzoek en terugkoppeling.
Tevens heeft iedere deelnemer de mogelijkheid een collega of relevante relatie als introducé uit te nodigen, om de colleges van één dagprogramma bij een blok naar keuze te volgen (uitgezonderd blok 1). Masterclass NieuweZorg biedt (onder voorwaarden) voor één gemist collegeblok de mogelijkheid om bij verhindering het volgend collegejaar alsnog het desbetreffende collegeblok te volgen. In uitzonderlijke situaties geldt een coulance regeling.

Zorginnovatie

Tijdens de Masterclass NieuweZorg gaan de deelnemers actief aan de slag met een toekomstvisie op de eigen organisatie. Tijdens de NieuweZorg Masters Summit ter afsluiting van het collegejaar worden de uitkomsten hiervan aan elkaar gepresenteerd. Bij aanvang van de Masterclass worden de deelnemers nader geïnformeerd over dit onderdeel.