Unieke, extra mogelijkheid:
Post-WO diplomering

De Masterclass NieuweZorg staat al jaren garant voor een hoog inhoudelijk niveau. Dat wordt nog eens onderstreept met de unieke mogelijkheid tot aanvullende Post-WO diplomering. Na afronding van de Masterclass kunnen deelnemers het Post-WO diploma behalen door de uitvoering van een afstudeeropdracht onder begeleiding van prof. dr. ir. Liset van Dijk en/of een van haar teamleden.

De Masterclass NieuweZorg post-wo opleiding is officieel erkend als PWO Registeropleiding en wordt jaarlijks door CPION ge-audit en beoordeeld op inhoud, kwaliteit en praktijkrelevantie. Deelnemers die met goed gevolg hebben deelgenomen aan onze post-wo opleiding ontvangen het officieel erkende SPWO Certificaat van Stichting Post Wetenschappelijk Onderwijs Nederland en worden opgenomen in haar Abituriëntenregister.

Factsheet: Hoe kom ik in aanmerking voor het erkende Post-WO diploma?

 • Om voor het erkende diploma Post-WO van de Masterclass NieuweZorg in aanmerking te komen, dien je een afstudeeropdracht te maken die je tenminste voldoende afsluit.
 • In deze afstudeeropdracht werk je aan een relevant en actueel organisatievraagstuk in jouw organisatie. Je levert hiermee een bijdrage aan het realiseren van je zorgdroom en het ontwikkelen van je persoonlijke leerdoelen.
 • De afstudeeropdracht bestaat uit drie onderdelen: 1) projectvoorstel, 2) literatuuronderzoek en 3) legitimatieverslag.
 • De studiebelasting voor de afstudeeropdracht bedraagt 100 uur in totaal, verdeeld over een periode van 10 maanden. Dit is inclusief de uitvoering, verslaglegging en verwerking van tussentijdse feedback.
 • Om te kunnen starten met je afstudeeropdracht, dien je je eerst aan te melden via het aanmeldformulier.
 • Na aanmelding ontvang je een bevestigingsmail met daarin de afstudeeropdracht en deadline voor je projectvoorstel en het definitieve stuk. In het document van de afstudeeropdracht vind je de formats en beoordelingsformulieren.
 • Tijdens je afstudeeropdracht krijg je een begeleider/beoordelaar toegewezen, waaraan je tussentijds tweemaal feedback kunt vragen voordat je het definitieve stuk inlevert.
 • Bij positieve beoordeling van je afstudeeropdracht, word je uitgenodigd voor de afronding met feestelijke diploma-uitreiking
 • Er vindt twee keer per jaar een afronding met feestelijke diploma-uitreiking plaats. Je krijgt dan het erkende Post-wo diploma uitgereikt.
 • De kosten voor deelname aan de afstudeeropdracht en diplomering bedragen € 1.450,- excl. BTW.
 • Deze kosten betreffen de begeleiding, beoordeling, feestelijke diploma-uitreiking en het officiële diploma.
 • Voor meer informatie kun je het ‘Interesse/vraag Post WO-diplomering’-formulier invullen en verzenden.

Interesse/vraag Post-WO diplomering

  Dhr.Mw.

  Ik ben (oud) deelnemerIk heb interesse in deelname

  Accreditatie

  Aan de Masterclass NieuweZorg zijn accreditatiepunten toegekend door diverse beroepsverenigingen:

  40 ABAN (Accreditatie Bureau Algemene Nascholing) accreditatiepunten voor:
  – Cluster 1: huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelijk gehandicapten
  – Cluster 2: medisch specialisten
  – Cluster 3: sociaal geneeskundigen

  Accreditaties van het ABAN (Accreditatie Bureau Algemene Nascholing) zijn geldig voor alle BIG-erkende specialismen. ABAN is het centrale loket voor het aanvragen van accreditaties van algemene nascholingen en valt onder de KNMG. De KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) maakt zich sterk voor de kwaliteit van de medische beroepsuitoefening en de volksgezondheid. Of het nu gaat om ethiek, gezondheidsrecht of gezondheidsbevordering, zij zet zich in voor goede afspraken en richtlijnen op terreinen die voor alle artsen relevant zijn. Zo wil ze de optimale omstandigheden creëren: voor dokters om hun vak uit te oefenen en voor geneeskundestudenten om goede artsen te worden.

  40 OA punten (voor Openbaar apothekers) voor Scholing algemeen OA, met ingang van collegejaar 2021-2022.
  Alleen nascholing geaccrediteerd door de Commissie van Deskundigen (CvD) voor Openbaar Apothekers telt mee voor herregistratie. De Commissie van Deskundigen valt onder de KNMP (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie). De KNMP bevordert een optimale, wetenschappelijk gefundeerde, innovatieve, farmaceutische patiëntenzorg door apothekers. Vanuit deze ambitie behartigt de KNMP de belangen van alle apothekers en apotheken.
  Ziekenhuisapothekers kunnen achteraf accreditatie aanvragen bij de CVDA.

  72 punten
  voor deelnemers uit het Kwaliteitsregister V&V en het Register Zorgprofessionals voor Scholing Algemeen, met ingang van collegejaar 2021-2022.

  Suggesties accreditatie
  Heeft u een suggestie voor accreditatie van een bepaalde beroepsvereniging? Mail dan uw verzoek naar info@masterclassnieuwezorg.nl. Bij relevante én meerdere aanvragen zullen wij uw verzoek in overweging nemen.