Unieke, extra mogelijkheid:
Post-WO diplomering

De Masterclass NieuweZorg staat al jaren garant voor een hoog inhoudelijk niveau. Dat wordt nog eens onderstreept met de unieke mogelijkheid tot aanvullende Post-WO diplomering. Na afronding van de Masterclass kunnen deelnemers het Post-WO diploma behalen door de uitvoering van een afstudeeropdracht onder begeleiding van prof. dr. ir. Liset van Dijk en/of een van haar teamleden.

Factsheet: Hoe kom ik in aanmerking voor het erkende Post-WO diploma?

 • Om voor het erkende diploma Post-WO van de Masterclass NieuweZorg in aanmerking te komen, dien je een afstudeeropdracht te maken die je tenminste voldoende afsluit.
 • In deze afstudeeropdracht werk je aan een relevant en actueel organisatievraagstuk in jouw organisatie. Je levert hiermee een bijdrage aan het realiseren van je zorgdroom en het ontwikkelen van je persoonlijke leerdoelen.
 • De afstudeeropdracht bestaat uit drie onderdelen: 1) projectvoorstel, 2) literatuuronderzoek en 3) legitimatieverslag.
 • De studiebelasting voor de afstudeeropdracht bedraagt 100 uur in totaal, verdeeld over een periode van 10 maanden. Dit is inclusief de uitvoering, verslaglegging en verwerking van tussentijdse feedback.
 • Om te kunnen starten met je afstudeeropdracht, dien je je eerst aan te melden via het aanmeldformulier.
 • Na aanmelding ontvang je een bevestigingsmail met daarin de afstudeeropdracht en deadline voor je projectvoorstel en het definitieve stuk. In het document van de afstudeeropdracht vind je de formats en beoordelingsformulieren.
 • Tijdens je afstudeeropdracht krijg je een begeleider/beoordelaar toegewezen, waaraan je tussentijds tweemaal feedback kunt vragen voordat je het definitieve stuk inlevert.
 • Bij positieve beoordeling van je afstudeeropdracht, word je uitgenodigd voor de afronding met feestelijke diploma-uitreiking
 • Er vindt twee keer per jaar een afronding met feestelijke diploma-uitreiking plaats. Je krijgt dan het erkende Post-wo diploma uitgereikt.
 • De kosten voor deelname aan de afstudeeropdracht en diplomering bedragen € 1.450,- excl. BTW.
 • Deze kosten betreffen de begeleiding, beoordeling, feestelijke diploma-uitreiking en het officiële diploma.
 • Voor meer informatie kun je het ‘Interesse/vraag Post WO-diplomering’-formulier invullen en verzenden.

Interesse/vraag Post-WO diplomering

Dhr.Mw.

Ik ben (oud) deelnemerIk heb interesse in deelname

ABAN accreditatie

Naast de mogelijkheid tot het behalen van een Post-WO diploma, zijn er ook 40 ABAN (Accreditatie Bureau Algemene Nascholing) accreditatiepunten aan de Masterclass NieuweZorg toegekend. Het gaat om de volgende clusters:
– Cluster 1: huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelijk gehandicapten
– Cluster 2: medisch specialisten
– Cluster 3: sociaal geneeskundigen

Accreditaties van het ABAN (Accreditatie Bureau Algemene Nascholing) zijn geldig voor alle BIG-erkende specialismen. ABAN is het centrale loket voor het aanvragen van accreditaties van algemene nascholingen en valt onder de KNMG. De KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) maakt zich sterk voor de kwaliteit van de medische beroepsuitoefening en de volksgezondheid. Of het nu gaat om ethiek, gezondheidsrecht of gezondheidsbevordering, zij zet zich in voor goede afspraken en richtlijnen op terreinen die voor alle artsen relevant zijn. Zo wil ze de optimale omstandigheden creëren: voor dokters om hun vak uit te oefenen en voor geneeskundestudenten om goede artsen te worden.

Suggesties accreditatie
Heeft u een suggestie voor accreditatie van een bepaalde beroepsvereniging? Mail dan uw verzoek naar info@masterclassnieuwezorg.nl. Bij relevante én meerdere aanvragen zullen wij uw verzoek in overweging nemen.