Foto's eerdere Masterclasses

Quotes van deelnemers

De Masterclass NieuweZorg is geweldig inspirerend! Zowel de sprekers als de deel-nemers zijn van hoge kwaliteit en komen uit alle ‘hoeken’ van de zorg. Dat heeft mij geholpen mijn visie op de Nederlandse gezondheidszorg te verbreden en verdiepen.

drs. Ineke van der Voort - van Beusekom, adviseur - Zorginstituut Nederland

Deelnemen aan de Masterclass NieuweZorg is een geweldige ervaring! Het heeft mij veel nieuwe inzichten gegeven en heeft gezorgd voor verbreding en verdieping van mijn netwerk.

Gerrit-Jan Verbeek, destijds Sr inkoper intramurale farmacie - Achmea, nu Manager finance & control a.i. - Meander Medisch Centrum

Masterclass NieuweZorg 3.0 is een must
voor zorg professionals die naar een next level willen. Waar ontmoet je zoveel toegewijde gelijkgestemde collega’s uit de zorg die allen 1 gemeenschappelijke deler hebben: Het veranderen van de zorg begint bij jezelf!

Kalman Petro, Managing Director | Alliance

Meedoen aan de Masterclass NieuweZorg 3.0 brengt je: goede sprekers, up-to-date informatie, mooi netwerk, prachtige locaties, fantastische mensen. Dit alles geeft inspiratie voor nieuwe zorg.

Gert Jo van Doornik, directeur Stichting Dienstverlening Huisartsenzorg Stedendriehoek

De Masterclass NieuweZorg is de perfecte plek om, vanuit allerlei invalshoeken en met een breed gezelschap aan professionals uit het zorgveld, na te denken over de toekomst van de zorg!

Kristof Franse, Persvoorlichter / Communicatieadviseur - Landelijke Huisartsenvereniging

De Masterclass heeft mijn blikveld verruimd en me toegang gegeven tot een groot netwerk van zeer waardevolle contacten, waaronder
in het politieke speelveld. Ik heb er dagelijks profijt van.

drs. F. Verhoeven, directeur - Bossche Specialisten Coöperatie U.A.

De Masterclass heeft mij ontwikkeld, mijn kennis en inzicht in het zeer gevarieerde landschap van de zorg is gegroeid. Ook de gesprekken en discussies met medecursisten waren heerlijk, ik voel mij als een vis in het water van dit zorgveld. Wat ik heb geleerd sluit aan bij mijn werk waarbij ik – naast het runnen van een huisartsen-organisatie – partijen in beweging aan het brengen ben. Jullie hebben een bijzonder breed palet aan sprekers aan jullie weten te binden, dat is een kunst en een vak apart.

Dominiek Rutters, Manager Zorggroep - Het Huisartsenteam

Masterclass
NieuweZorg 3.0 gaf mij de
unieke kans om gastcolleges te volgen van opiniemakers in de zorg. Het heeft mijn blik op de gezondheidszorg verruimd naar buiten de Nederlandse grenzen. Het was inspirerend hierover van gedachten te wisselen met
de andere deelnemers van zeer diverse pluimage.

Marenne Terlingen, Adviseur kwaliteit - Vereniging van Ziekenhuizen

Masterclass NieuweZorg 3.0 stimuleert
tot nadenken over zorginnovaties en veranderingen in de zorg nu en in de toekomst. Vooral de diversiteit van de deelnemers is verfrissend en stimulerend en leidt tot verrassende discussies en inzichten. Met
de uitbreiding van mijn netwerk ga ik deze omzetten in concrete acties.

Inge Huernink, Zorginkoper Paramedie - Zorg en Zekerheid

… een zeer leerzame Masterclass en ik vond het interessant om eens niet vanuit mijn eigen perspectief naar de financiering van de zorg te kijken, maar vanuit een helikopterview. Bovendien was het leuk om dit met betrokken professionals te kunnen bespreken en er over te discussiëren.

Madelinde Vaane-Boot, Poliklinisch apotheker - Albert Schweitzer ziekenhuis / Secretaris - VJA bestuur

Allereerst is de Masterclass ontzettend leerzaam, door de vele presentaties van inspirerende sprekers over uiteenlopende onderwerpen uit de zorg. Het meest leerzaam vond ik echter de discussies die deze presentaties losmaakten bij de deelnemers onderling. Wat de Masterclass namelijk zo uniek maakt is dat er spelers uit de gehele zorgsector aan deelnemen, van artsen
tot zorgverzekeraars, van patiëntenverenigingen tot farmaceuten tot consultants, waardoor je vanuit vele invalshoeken visies op een probleem krijgt. Dit maakt dat je je perspectief op de zorg in Nederland enorm kunt verbreden.

Ellis Broeks, Studente RuG (ervaringsplaats aangeboden door Masterclass NieuweZorg 3.0)

Prachtige discussies met onverwachte invalshoeken. Na elk blok weer tevreden in de auto met nieuwe inzichten en een verbrede blik op de zorg.

Ronald van Breugel, Beleidscoördinator Zorg - VGZ