Masterclass NieuweZorg staat al jaren garant voor een hoog inhoudelijk niveau, onderstreept door de unieke mogelijkheid tot aanvullende Post-WO diplomering. Inmiddels zijn er óók 40 ABAN accreditatiepunten aan de Masterclass NieuweZorg toegekend voor cluster 1, 2 en 3. Opnieuw een waardevolle erkenning voor de inhoud van het programma.

Dankzij deze accreditatie kunnen huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelijk gehandicapten. medisch specialisten en sociaal geneeskundigen nu 40 ABAN punten verdienen bij deelname aan de Masterclass NieuweZorg.

Accreditaties van het ABAN (Accreditatie Bureau Algemene Nascholing) zijn geldig voor alle BIG-erkende specialismen. ABAN is het centrale loket voor het aanvragen van accreditaties van algemene nascholingen en valt onder de KNMG. De KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) maakt zich sterk voor de kwaliteit van de medische beroepsuitoefening en de volksgezondheid. Of het nu gaat om ethiek, gezondheidsrecht of gezondheidsbevordering, zij zet zich in voor goede afspraken en richtlijnen op terreinen die voor alle artsen relevant zijn. Zo wil ze de optimale omstandigheden creëren: voor dokters om hun vak uit te oefenen en voor geneeskundestudenten om goede artsen te worden.