Literatuur voorgaande collegejaren

Marc Pomp
Nederlandstalige publicaties

Maarten Batterink Marc Pomp Ron Kemp Jan Reitsma, Ziekenhuisfusies leiden niet aantoonbaar tot betere kwaliteit, ESB, 12 januari 2017

Schoemaker, Casper, and Marc Pomp. “Naar MKBA’s voor preventie en zorg: vier suggesties.” Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 93.5 (2015): 160-161.

Marc Pomp, Inge Velthuijzen, Jeannette Smiesing, Karen de Groot, Miriam Heijnders, Effectstudie Welzijn op Recept: Studie naar zorggebruik, sociale participatie en kosten, Rapport voor ZonMW, 2015

Pomp, M., C. G. Schoemaker, and J. J. Polder. “Op weg naar maatschappelijke kosten-batenanalyses voor preventie en zorg: Themarapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014.” RIVM rapport 010003003 (2014).

Marc Pomp, Populatiebekostiging: Panacee, hype of verkapt kartel? Een verkenning in opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit NZa Research Paper, 2013 – 1

Marc Pomp (projectsecretaris), Visie Document De Medisch Specialist 2015, Orde van Medisch specialisten 2012

Pomp, Marc, and Erik Buskens. “Gezond en actief ouderworden: maatschappelijke baten van Healthy Ageing onderzoek.” Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 90.4 (2012): 197-199.
Sander Koopman en Marc Pomp, De AWBZ op een tweesprong, ESB, Jaargang 97 (4645) 12 oktober 2012

Marc Pomp, No risk, no gain: Uitvoering van de AWBZ door zorgverzekeraars, NZa Research paper, 2012 – 02

Marc Pomp, Een beter Nederland: de Gouden Eieren van de Nederlandse Gezondheidszorg, Balans, 2010

Ilaria Mosca, Marc Pomp en Victoria Shestalova, Market share and price in Dutch home care: market power or quality? (2010), De Economist, 158(1), 61-79

Marc Pomp en Fleur Hasaart, Aanbodgeïnduceerde vraag in de ziekenhuiszorg, Economisch Statistische Berichten, 12 juni 2009

Marc Pomp, Marieke Smit en Anne de Boo, Compensatieregeling Chronisch Zieken & Gehandicapten: Onderzoek naar een regeling ter compensatie van chronisch zieken en gehandicapten voor ziektegerelateerde meerkosten, mei 2008

Marc Pomp en Michiel Bijlsma, Via transparantie naar kwaliteit in de ziekenhuiszorg, Economisch Statistische Berichten 93, 22 augustus 2008

Machiel van Dijk, Rudy Douven, Trea Laske-Aldershof, Marc Pomp, Erik Schut en Willem de Boer Consumer price sensitivity in health insurance, 2008, Journal of Health Care Financing, vol 8, pp 225-24

Marc Pomp en Werner Brouwer Qaly-tijd: Nieuwe medische technologie, kosteneffectiviteit en richtlijnen, CPB-document, oktober 2007

Douven, R., Ligthart, M., Mot, E., & Pomp, M. (2007). Early experiences with the Dutch health care reform. EUROFRAME–European Forecasting Network: Economic Assessment of the Euro Area: Forecasts and Policy Analysis, Autumn Report.

Barbara Baarsma, Marc Pomp en Jules Theeuwes (red.);Dynamische marktwerking (2006), Scriptum

Engelstalige publicaties

Rising health spending, new medical technology and the Baumol effect: a panel data analysis’, with Suncica Vujic (2008), CPB-Discussion Paper

Consumer price sensitivity in health insurance, with Machiel van Dijk, Rudy Douven, Trea Laske-Aldershof, Erik Schut and Willem de Boer (2008), Journal of Health Care Financing, vol 8, pp 225-24

The Price of Free Advice, with Machiel van Dijk and Michiel Bijlsma, Applied Economics (2008)

Market share and price in Dutch home care: market power or quality? (2010), with Ilaria Mosca and Victoria Shestalova, De Economist, 158(1), 61-79

Pay for performance and health outcomes: a next step in health care reform? Working paper commissioned by the Council for Public Health and Health Care (RvZ) 2011

Leisure and income in cost-benefit analysis of health policies (submitted, Health Economics, 2016), with Lucy Kok and Carl Koopmans

The Health Systems and Policy Monitor

College Nunspeet:
19 en 20 april 2018

Het zorgstelsel: besturingsmodel, achtergrond en toekomstbestendigheid financiering en vergelijking met andere EU-landen.

College Rotterdam:
24 en 25 mei 2018

E-health, ICT in de zorg, kosteneffectiviteit innovaties, patiëntenparticipatie en Zorg 3.0. Feedback leiderschap / drijfveren assessment.

College Den Haag:
28 en 29 juni 2018

Zorg in de Tweede Kamer, hoe werkt dat? Zelfstandige bestuursorganen als NZa, ACM en Zorginstituut Nederland, Haagse lobby.

College Texel: 
12, 13 en 14 september 2018

Verdraaide organisatie, leiderschap, governance en authenticiteit.

College Brussel:
11 en 12 oktober 2018

Verschillende zorgstelsels binnen de EU, de rol van Europa in de zorg, EU Health Horizon 2020.

College Nijkerk:
15 en 16 november 2018

Mogelijkheden en voorbeelden van samenwerking tussen de zorgdomeinen.