dr. Christiaan Schakel

Senior Inspecteur sectie VWS, Inspectie der Rijksfinanciën, Ministerie van Financiën

Christiaan werkt al ruim tien jaar op het snijvlak van zorgbeleid en financiën. Tussen 2009 en 2015 coördineerde Christiaan de financiële besluitvorming binnen het ministerie van VWS. Hij was als secretaris van de ambtelijke werkgroep Zorgkeuzes in Kaart in 2015 en 2020 betrokken bij de uitwerking van een breed scala aan beleidsopties voor de zorg. De eindrapporten dienden als input voor de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen. In 2020 promoveerde Christiaan op de budgettaire beheersbaarheid van de collectieve zorg. Hij onderzocht onder andere de rol van begrotingsbeleid en begrotingsregels op de uitgavenontwikkeling. Christiaan werkt momenteel binnen de sectie VWS als dossierhouder voor de langdurige zorg.