prof. dr. Leonard Witkamp, MD

Chief Executive Officer, Ksyos

Dr. Leonard Witkamp (1960) is opgeleid tot arts aan het VUmc, heeft zich gespecialiseerd tot dermatoloog en is gepromoveerd aan het AMC te Amsterdam. In 2014 is hij benoemd tot bijzonder hoogleraar Telemedicine aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA). Met onderwijs en onderzoek wil hij de plaats van digitale transformatie in de zorg verankeren.

Gedurende zijn jaren als praktiserend dermatoloog te Amsterdam besefte hij de noodzaak tot meer efficiëntie en plezier in de gezondheidszorg. Dit leidde ertoe dat hij in 2000 de onderzoeksorganisatie KSYOS HMR oprichtte, waarmee hij digitale zorgdiensten onderzocht en ontwikkelde om het primaire zorgproces efficiënter en klantvriendelijker te maken. De succesvolle ontwikkeling die hieruit voortvloeide had tot resultaat dat Witkamp in 2005 Ksyos oprichtte, de eerste digitale zorginstelling in Nederland.