Deelnemersinformatie Blok 1

Literatuurlijst

Literatuurlijst Collegeblok 1


Rotterdam, 16 en 17 september 2021

Het zorg(verzekerings)stelsel, hoe zit dat precies?
Inrichting, kosten & financiering, verantwoordelijkheden zelfstandige bestuursorganen, toekomstbestendigheid en visies van zorgexperts uit het veld.

Donderdag 16 september 2021

Marc Pomp – Gezondheidseconoom, MP economische beleidsanalyses
Onderwerp: Hoe verder met het stelsel?
Literatuur:
https://www.tpedigitaal.nl/artikel/terugblik-op-het-cpb-rapport-zorg-voor-concurrentie-2003-in-hoeverre-was-onze-analyse-correct

Patrick Jeurissen – Hoogleraar Betaalbaarheid van de Zorg, Radboud Universiteit
Onderwerp: Betaalbare zorg?
Literatuur:
Effective healthcare cost-containment policies. A systematic review
Het Nederlandse gezondheidszorgsysteem in internationaal perspectief
Laatste hoofdstuk uit boek Betaalbare zorg (SDU)

Cees Wittens – Emeritus Professor of Venous Surgery
Onderwerp: ‘De Zorg is Doodziek’
Literatuur: geen

Vrijdag 17 september 2021

Wim Groot – Hoogleraar Gezondheidseconomie, Universiteit Maastricht
Onderwerp: ‘De Zorgverzekeringsmarkt’
Literatuur: geen

Ghislaine Steenberghe – Sr. Zorginkoper Farmacie, Zorg en Zekerheid
Floris Logman – Adviserend Apotheker, Menzis
Onderwerp: De zorgverzekeraar over inkoop, (regio)zorg, rol verzekeraar en dure geneesmiddelen
Literatuur: 
FD 27-01-2020 Sluis wachttijden lopen op
VK 03-08-2020 – Column Huisarts Danka Stuijver

Marcel Canoy – Hoogleraar Gezondheidseconomie VU, adviseur Autoriteit Consument & Markt

Onderwerp: De misverstanden over marktwerking in de zorg.
Literatuur:
https://www.medischcontact.nl/opinie/blogs-columns/blog/tien-jaar-marktordening-in-de-zorg-zeven-zegeningen-zeven-zonden.htm
https://www.medischcontact.nl/opinie/blogs-columns/blog/concurreren-versus-samenwerken.htm

Lonneke Timmers – Secretaris Wetenschappelijke Adviesraad, Zorginstituut Nederland
Onderwerp: Eerlijk (ver)delen: moeilijke keuzen in de basisverzekering
Literatuur:
Rapport Zorginstituut – Pakketadvies in de Praktijk