Programmamanager Ivo Struik legt in Skipr Magazine de meerwaarde van de Masterclass NieuweZorg voor deelnemers uit: “We hebben de beste sprekers, we graven diep…”; “Wij inspireren zorgvernieuwers”; “Het mag best een beetje schuren” en “We doen niet aan vanzelfsprekendheden”. Lees het volledige artikel.