dr. Marc Pomp

Gezondheidseconoom, MP economische beleidsanalyses

Dr. Marc Pomp, is sinds 1 januari 2008 werkzaam als zelfstandig adviseur en onderzoeker op het terrein van de gezondheidseconomie. Daarvoor werkte hij sinds 1998 in verschillende functies bij het Centraal Planbureau, waaronder die van programmaleider zorg. Tot zijn opdrachtgevers behoren onder meer het Ministerie van VWS, de Nederlandse Zorgautoriteit, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Zorgverzekeraars Nederland, het RIVM, farmaceutische bedrijven en de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Andere onderzoeksbureaus vragen hem regelmatig om als extern expert tijdelijk deel uit te maken van een onderzoeksteam.

Marc Pomp verzorgt tevens een collegecyclus van zeven ochtenden voor de Health MBA van de Amsterdam Business School over het Nederlandse zorgstelsel. Hij publiceert regelmatig in vaktijdschriften over uiteenlopende onderwerpen op het terrein van de Nederlandse zorg en de werking van het Nederlandse zorgstelsel. In 2010 verscheen zijn boek over de baten van de zorg, met als titel ‘Een beter Nederland: De gouden eieren van de gezondheidszorg’. Een nieuw boek over de economie van dure geneesmiddelen is in voorbereiding.