drs. Michel van Schaik MScPH

Directeur Gezondheidszorg, Rabobank

Drs. Michel van Schaik, MScPH (1960) is directeur Gezondheidszorg bij Rabobank. Hij is sinds 1997 verbonden aan de Rabobank. Daarvoor is hij acht jaar werkzaam geweest in de zorgverzekeringsmarkt (KLOZ en Nuts/OHRA). Naast diverse vertegenwoordigingen op landelijk niveau was hij verantwoordelijk voor de zorgcontractering van ziekenhuizen en andere zorginstellingen in Amsterdam en Den Haag. Hij is voorzitter van de Werkgroep Gezondheidszorg van de Nederlandse Vereniging van Banken en voorzitter van de Commissie Gezondheidszorg van VNO-NCW.

Hij is mede-initiatiefnemer en co-auteur van o.a “Diagnose 2025- over de toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg” (Scriptum, 2010), “Diagnose Zorginnovatie; over technologie en ondernemerschap” (Scriptum, 2013) en Goed Gevoed (2019).

Michel van Schaik is als gastdocent in financieringsvraagstukken in de gezondheidszorg al geruime tijd verbonden aan het Erasmus Centrum voor Management Development in de zorg en de Academie Medisch Specialisten.
Michel van Schaik studeerde in 1986 af aan de Universiteit van Amsterdam in de Tandheelkunde en voltooide in 1988 een Master of Science-opleiding aan de School of Public Health van de Universiteit van Californië te Los Angeles. Enkele actuele nevenfuncties zijn: lid RvT van het Instituut voor Positieve Gezondheid, lid programma raad Vilans, lid RvC van ZorgDomein, lid bestuur World Child Cancer-NL en nlid RvC van De Ondernemende Huisarts.

Michels ambitie is om een bijdrage te leveren aan een toekomstbestendig zorgstelsel in Nederland, waarbij klantwaarde écht centraal staat.

‘In Nederland hebben we uitstekende zorgprofessionals, toonaangevende kennisinstituten, relevante industrie en een uitstekend imago als het gaat om de zorg. Als we deze kwaliteiten verbinden aan het versterken van de innovatiekracht en het ondernemerschap kan Nederland internationaal een toonaangevende rol (blijven) spelen als gidsland voor zorgvraagstukken. Zorg niet alleen als collectieve lasten zien, maar ook als een motor van onze economie en bijdragend aan brede welvaart.’

LinkedIn