Oratie RvI-lid prof. dr. ir. Liset van Dijk: Mens en maatschappij in geneesmiddelengebruik

Prof. dr. ir. Liset van Dijk, gewaardeerd lid van de Raad van Inspiratie van Masterclass NieuweZorg, aanvaardt vandaag haar ambt als hoogleraar aan de Faculteit Science and Engineering van Rijksuniversiteit Groningen, met de oratie ‘Mens en maatschappij in geneesmiddelengebruik’.

In haar leeropdracht – het farmaceutisch zorgonderzoek – staat het sociaalwetenschappelijke perspectief op geneesmiddelengebruik centraal. Van Dijk staat midden in de zorg, werkt met vele partijen samen en Masterclass NieuweZorg is dan ook trots, met haar en haar team de post-WO diplomering te mogen vormgeven, die mede bepalend is voor het zo gewaardeerde hoge niveau van de Masterclass.

Hele keten
In haar rede geeft Van Dijk haar visie op hoe farmaceutische zorg het geneesmiddelengebruik kan verbeteren. Hierbij kijkt zij naar de zorg in de hele keten: van het voorschrijven van geneesmiddelen naar het afleveren van geneesmiddelen en tot slot het gebruik door de patiënt. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar het belang van goede informatie en van communicatie tussen zorgverlener en patiënt over geneesmiddelen.

Veranderen
Van Dijk stelt in haar rede dat hier winst te behalen is en gaat in op mogelijkheden dit te veranderen. Hetzelfde geldt voor het bevorderen van therapietrouw. Hier pleit zij voor meer actiegericht implementatieonderzoek in de dagelijkse zorg naast de klinische trials die gedaan worden om effecten van interventies vast te stellen. In haar rede zal Van Dijk aangeven hoe zij samen met een nieuw kennisconsortium, Make-It,  gaat werken met zogenaamde living labs, levensechte praktijksituaties waarin zorgverleners samen interventies uitkiezen en testen. Dit om te onderzoeken hoe therapietrouw-bevorderende interventies het best geïmplementeerd kunnen worden om zo geneesmiddelengebruik te optimaliseren.

Masterclass NieuweZorg initiatiefnemer Jan Derks: “Wij feliciteren Liset van Dijk met haar hoogleraarschap en kijken uit naar een langdurige continuering van onze samenwerking. Ik ben ervan overtuigd dat we met elkaar belangrijke stappen kunnen zetten op weg naar nieuwe zorg: sámen, ánders, beter!”